>

پروژه خیابان شیراز

پروژه تهران خیابان شیراز پروژه طراحی و اجرای نما به سفارش کارفرمای عزیز آقای میرزایی واقع در خیابان شیراز کارفرما : آقای میرزایی محل پروژه : خیابان شیراز تاریخ: 30 بهمن 1399 دسته بندی: پیمانکاری – دکوراسیون داخلی تصاویر پروژه 100 کیفیت 100 زمان تحویل 100 رضایت مشتری 100 هزینه های کم

پروژه رجایی

پروژه اورژانس بیمارستان شهید رجایی تهران پروژه اجرای بازسازی اورژانس بیمارستان شهید رجایی و نظارت کامل بر پروژه         کارفرما : دکتر نوحی محل پروژه : بیمارستان قلب شهید رجایی تهران تاریخ: 30 بهمن 1399 دسته بندی: پیمانکاری – نظارت بر ساخت تصاویر پروژه 100 کیفیت 100 زمان تحویل 100 رضایت مشتری […]

Call Now Buttonمشاوره رایگان!