>

پروژه خیابان شیراز

پروژه تهران خیابان شیراز پروژه طراحی و اجرای نما به سفارش کارفرمای عزیز آقای میرزایی واقع در خیابان شیراز کارفرما : آقای میرزایی محل پروژه : خیابان شیراز تاریخ: 30 بهمن 1399 دسته بندی: پیمانکاری – دکوراسیون داخلی تصاویر پروژه 100 کیفیت 100 زمان تحویل 100 رضایت مشتری 100 هزینه های کم

پروژه هفت تیر

پروژه ی بازسازی هفت تیر پروژه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی پروژه هفت تیر به سفارش سرکار خانم دکتر حسینی        کارفرما : دکتر حسینی محل پروژه : هفت تیر تاریخ: 30 بهمن 1399 دسته بندی: پیمانکاری – دکوراسیون داخلی تصاویر پروژه 100 کیفیت 100 زمان تحویل 100 رضایت مشتری 100 هزینه های […]

پروژه رجایی

پروژه اورژانس بیمارستان شهید رجایی تهران پروژه اجرای بازسازی اورژانس بیمارستان شهید رجایی و نظارت کامل بر پروژه         کارفرما : دکتر نوحی محل پروژه : بیمارستان قلب شهید رجایی تهران تاریخ: 30 بهمن 1399 دسته بندی: پیمانکاری – نظارت بر ساخت تصاویر پروژه 100 کیفیت 100 زمان تحویل 100 رضایت مشتری […]

Call Now Buttonمشاوره رایگان!