>

پروژه ونکور کانادا

پروژه طراحی ساخت و طراحی داخلی پروژه کارفرمای محترم جناب آقای دکتر رفیعی واقع در کانادا

 

 

 

کارفرما :

دکتر رفیعی

محل پروژه :

ونکور کانادا

تاریخ:

30 بهمن 1399

دسته بندی:

 طراحی ویلا -طراحی داخلی

 

تصاویر پروژه
100
کیفیت
100
زمان تحویل
100
رضایت مشتری
100
هزینه های کم
Call Now Buttonمشاوره رایگان!